Alr Ketub4n Msuk Dlm Saluran Drah Dan Ieher Diteb0k, lbu Reda Rahlm Terpksa Dibu4ng.

Setiap wanita yang bergelar lbu mempunyai pengalaman yang berbeza-beza ketika meIahirkan cahaya mata. Tak dapat digambarkan kesakltan yang dita.nggung oleh mereka.

Begitulah yang dilalui oleh wanita ini yang berdepan detlk cema.s ketika melahirkan zuriatnya. Lebih menyedlhkan apabila mengetahui itu adalah kelahiran pertama dan terakhlrnya.

Air ketvban masuk ke saluran da.rah.Kisah sa.yu itu dikongsikan oleh seorang wanita yang dikenali dengan nama Szry Ertyqa. Wanita ini menjelaskan saat bay1 dilahirkan, air ketvban termasuk sedikit ke dalam saIuran da.rah sehingga mengalami beberapa k0mplikasi.

Jelasnya lagi, pada awalnya dia telah dimasukkan ke Hspital Kuala Lumpur sebelum diplndahkan ke Hspital Serdang.Pertama kali sedar di Hspital Serdang, ingatkan kena Ianggar l0ri ke sebab ter0k sangat rupa.

Selepas selesai pembe.dahan, dia dibawa ke Hspital Tengku Azizah. Jika dilihat daripada video yang dikongsikan, kedua-dua beIah tangannya mengalami bngkak dan Iebam, pervtnya terdapat kesan jahltan selain terdapat parvt di Iehernya.

Sebelum dktor beritahu rahlm dah dibua.ng, memang dah dapat agak pun. Sebab takkan bersaIin seter0k macam ni. Bangun tengok pervt kesan c.zer meIintang dan panjang menegak ke atas pvsatJelas wanita ini lagi, kedua-dua belah tangannya telah dicu.cuk untuk dimasukkan da.rah tetapi disebabkan tangannya sudah Iebam, da.rah tldak dapat masuk. Jadi dktor terpksa menebvk Iehernya.

KeIahiran pertama dan terakhlr.

Komen ntizen:


Sumber: Szry Ertyqa,ob&dbongkar