Islam Masuk ke Nusantara Ketika Nabi Muhammad S.A.W masih Hidup!

Sejarawan T.W. Arnold (TW Arnold) dalam bukunya “The Mission of Islam” (1968) juga menguatkan penemuan Sejak awal abad ke-7 Masihi, para mubaligh Islam telah membawa Islam dari Semenanjung Arab ke Nusantara.

Selepas abad ke-7 Masihi, misalnya, menurut laporan sejarah China, Islam mula berkembang di wilayah ini. Pada tahun 977 Masihi, seorang duta besar Islam bernama Abu Ali (Pu Ali) diduga mengunjungi China untuk mewakili sebuah negara di Nusantara (F. Hirth dan WW Rockhill (diterjemahkan), Chau Ju Kua, dia menulis dalam “The Twelfth Century Work in” China and Arab Trade “) , St Petersburg: “Buku Model”, 1966, hlm. 159).

Bukti lain di daerah Leran, Gresik, Jawa Timur, adalah penemuan batu nisan milik seorang wanita Muslim bernama Fatimah binti Maimun pada tahun 1082. Penemuan ini membuktikan bahawa Islam menembusi Jawa Timur pada abad ke-11 Masihi (S. Q. Fatini, Islam datang ke Malaysia, Singapura: M. S. R.I., 1963, hlm. 39). 


Dari bukti di atas, dapat disahkan bahawa Islam telah memasuki Nusantara ketika Nabi masih hidup. Secara ringkas dapat ditunjukkan sebagai berikut: Nabi S.A.W menerima wahyu pertamanya pada tahun 610 Masihi.

Dua setengah tahun kemudian, Nabi S.A.W menerima wahyu kedua (suku pertama 613 M), kemudian tiga tahun berdakwah secara senyap-senyap – periode Arqam bin Abil Arqam (hingga sekitar suku pertama tahun 616 M), selepas itu, barulah dia berdakwah secara terbuka dari Makkah ke seluruh Semenanjung Arab.

Menurut sastera Cina kuno, sekitar tahun 625 Masehi ada sebuah perkampungan Arab Islam di pesisir Sumatera (Barus). Jadi hanya 9 tahun sejak Rasulullah SAW menjalankan dakwah Islam secara terbuka, di pesisir Sumatera sudah ada sebuah perkampungan Islam.

Sesuai dengan zamannya, pada waktu itu umat Islam tidak memiliki salinan al-Quran, kerana salinan al-Quran itu baru disiapkan pada masa Khalifah Uthman bin Affan pada tahun 30 H atau 651 A.D.

Manuskrip Al-Quran pertama dibuat hanya dalam tujuh naskah, yang kemudian dikirim oleh Khalifah Uthman ke pusat-pusat kekuasaan Muslim yang dianggap penting, yaitu (1) Makkah, (2) Damsyik, (3) San’a di Yemen, (4) Bahrain, (5) Basrah, (6) Kuffah, dan (7) yang terakhir dipegang oleh Khalif Uthman sendiri.

Tujuh naskah Al-Quran dilengkapi dengan cap mohor kekhalifahan dan menjadi asas bagi semua pihak yang ingin menulis semula.

Naskah lama dari zaman Khalifah Uthman bin Affan masih boleh dijumpai dan ia disimpan di pelbagai muzium dunia. Salah satunya ditempatkan di sebuah Muzium di Tashkent, Asia Tengah.

Berdasarkan bekas darah di lembaran naskah lama, pihak berkuasa arkeologi mengesahkan bahawa naskah Al-Qur’an adalah al-Mushaf yang dibaca oleh Khalif Uthman ketika tiba-tiba kaum perusuh di Ibu Kota menyerbu kediamannya dan membunuh Khalifah.

Perjanjian Versailles (Versailes Treaty), perjanjian damai yang ditandatangani oleh pihak Sekutu dengan Jerman pada akhir Perang Dunia I. Di dalam pasal 246 mencantumkan ketentuan mengenai naskah lama warisan Khalifah Ustman bin Affan yang berbunyi:

(246) Dalam waktu enam bulan setelah Perjanjian ini mendapat kekuatannya, Jerman menyerahkan kepada Baginda Raja Hejaz naskah asli Al-Quran dari zaman Khalifah Uthman, yang diangkut dari Madinah oleh pembesar-pembesar Turki dan, dan menurut keterangan, telah dihadiahkan kepada bekas Kaisar William II (Joesoef Sou’yb, Sejarah Khulafaur Rashidin, Bulan Bintang, cet. 1, 1979, hlm. 390-391).

Oleh itu, cara berdoa dan ibadah lain pada waktu itu dipercayai berdasarkan ingatan para pedagang Arab Muslim yang juga termasuk al-Huffadz atau penghafal Al-Quran.

Merujuk kepada catatan sejarah, pada suku abad ke-7 Masihi, kerajaan Sriwijaya Buddha masih memerintah Sumatera. Untuk membangun sebuah kampung yang berbeza dengan agama rasmi kerajaan – perkampungan Arab Islam – akan memakan masa bertahun-tahun sebelum penguasa atau raja mengizinkannya.

Mereka perlu bersosial dengan hubungan baik terlebih dahulu dengan penguasa, hingga mereka akrab dan dipercayai oleh pemerintah dan masyarakat di sekitar. Meningkatkan populasi Muslim di kawasan yang sama yang bermaksud peniaga Arab ini bercampur dengan mengahwini wanita pribumi dan mempunyai anak.

Setelah semua syarat ini dipenuhi, mereka – pedagang Arab Muslim – diizinkan mendirikan sebuah kampung, di mana nilai-nilai Islam dapat hidup di bawah pemerintahan kerajaan Buddha Sriwijaya.

Perjalanan dari Sumatera ke Makkah pada abad itu, melalui jalan laut dan transit di Tanjung Comorin, India, dikatakan memakan masa dua setengah hingga hampir tiga tahun.

Sekiranya tahun 625 ditolak 2-5 tahun, maka masa sekitar tahun 622 Masihi adalah lebihan enam bulan. Untuk melengkapi semua syarat mendirikan sebuah perkampungan Islam seperti yang dijceritakan di atas, memerlukan sekurang-kurangnya 5 hingga 10 tahun.

Sekiranya ini yang terjadi, maka sesungguhnya pedagang Arab yang pertama kali membawa Islam ke Nusantara adalah orang Arab Muslim dari generasi pertama para sahabat Nabi S.A.W, satu generasi dengan Ali bin Abi Talib r. A.